Důležitá telefonní čísla

Čísla první pomoci

Tísňové volání 112
Hasičský záchranný sbor 150
Zdravotnická záchranná služba 155
Policie České republiky 158

Hlášení poruch

Plyn 1239
Elektrický proud 840 850 860
Voda 466 310 357

Úřady a instituce

Policie ČR 974 566 111
Záchranná služba 466 650 999
Nemocnice Pardubice 466 011 111
Hasiči 950 570 111
Krajský úřad 466 026 111
Magistrát města Pardubice 466 859 111
Finanční úřad 466 033 111
Katastrální úřad 466 023 111
Linka důvěry 466 500 075