Obecní úřad PlchPlch 50
Opatovice nad Labem
533 45

+420 466 981 230
obecplch@email.cz

Obec Plch

Obec Plch leží na samém okraji pardubického okresu v blízkosti silnice ze Starých Ždánic do Osic. Asi 500 m za obcí pardubický okres končí a hraničí s královehradeckým. Nejbližším větším městem jsou Lázně Bohdaneč, vzdálené od obce cca 6 Km směrem na jih.

Historické prameny uvádějí, že  Obec Plch byla založena v r 1777 na místě vysušeného Rybníka. K jeho spojení silnicí se sousedními Starými Ždánicemi, a tím i tzv hradeckou cestou(silnice Přelouč Hradec Králové), došlo v r. 1846. Obec Plch má současně 75 trvale bydlících občanů. Počet stavení v obci (33 - 35) se po dvě staletí téměř nemění.

Novodobá historie obce Plchu začíná r 1990, kdy se obec osamostatnila a získala vlastní samosprávu. V obci vyvýjejí činnost dvě organizace- Sbor dobrovolných hasičů a Český zahrádkářský svaz. V místní hospodě, vlastněné obcí, se několikrát ročně pod záštitou těchto organizací konají zábavy a je zde též možno uspořádat svatební hostiny.

Obec Plch leží v nadmořské výšce 226m, je tvořena jedinou ulicí dlouhou asi 700m. Po celý rok je velmi upravena. Květiny jsou v opknech, na zahrádkách před stavením i na travnatých pásech mezi chodníky a vozovkou. Plch je plně plynofikován a dosahuje do něj městský vodovod z Pardubic. V obci prosperuje tiskárna a další malé firmy.

Historie obce

Zde se dozvíte vše o historii naší obce.

Pověst

Ohnivý muž


eBRÁNA webarchitect