Dotace

  • Nákup přívěsného vozíku pro JSDH Plch

Projekt NÁKUP PŘÍVĚSNÉHO VOZÍKU PRO JSDH je spolufinancován Evropskou unií.
Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

Obec Plch v roce 2022 podala Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR- Projekt: Nákup přívěsného vozíku pro JSDH Plch

Náš projekt byl podpořen.

Popis projektu:

Jednotka SDH obce Plch je k dnešnímu dni akceschopná. Každý rok je nutné ke splnění akceschopnost JPO investovat a pořizovat,

či vyměňovat věcné prostředky a techniku sloužící k PO. Dosavadní přívěsný vozík byl více jak 50 let starý.

Přívěsný vozík je využíván JSDH Plch, za účelem uložení a převozu čerpadla, hadic, savic a dalšího potřebného příslušenství k zásahu jednotky SDH Plch a to v případech cvičení

a ostrých zásahů.

Vozík byl pořízen z důvodu splnění akceschopnosti JSDH Plch

Registrační číslo: 22/007/19210/453/043/002900

Cíl projektu: Cílem tohoto projektu je splnění akceschopnost jidnotky JSDH Plch

Realizace projektu: 2023

Děkujeme za podpoření projektu.

 

 

EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova