Upravit stránku

 Informace dle zák. 106/99

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název

Obec Plch

2. Důvod a způsob založení

Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Adresa: Obecní úřad, Plch 50, 533 45 Opatovice nad Labem

Úřední hodiny: Pondělí: 18:00 - 19:00

                

Kontakty:        Podatelna:  466 981 230,           podatelna@obecplch.cz

                         Účetní:         774 582 381,           ucetni@obecplch.cz

                         Starosta:     606 648 471,            pulpan@obecplch.cz

Web:     www.obecplch.cz 

Datová schránka: atmbznb

5. Případné platby můžete poukázat

Číslo běžného účtu: 27924561/0100

6. IČ 00580627

7. DIČ CZ00580627

8. Dokumenty

Úřední deska

Vyhlášky

Rozpočty

- Usnesení Zastupitelstva obce 

9. Žádosti o informace

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osobně: na Obecní úřad, Plch 50, 533 45 Opatovice nad Labem

v úředních hodinách

Úřední hodiny: Pondělí: 18:00 - 19:00

Písemně na adresu: Obecní úřad, Plch 50, 533 45 Opatovice nad Labem

Elektronicky na e-mail: podatelna@obecplch.cz

prostřednictví formuláře - dotaz na OÚ

Elektronicky datovou schránkou: 

11. Opravné prostředky

Odvolání je opravným prostředkem proti rozhodnutí vydaném ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

https://www.obecplch.cz/formulare

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací

14. Předpisy 

Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

Obec je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Obecní úřad Plch nedisponuje vzorem licenční smlouvy.
V případě potřeby bude smlouva vyhotovena dle aktuálních podmínek.

16. Licenční smlouvy

  • 16.1 Vzory licenčních smluv

Obecní úřad Plch nedisponuje vzorem licenční smlouvy.
V případě potřeby bude smlouva vyhotovena dle aktuálních podmínek.

  • 16.2 Výhradní licence

Obecní úřad Plch neposkytl žádnou výhradní licenci dle ust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  •  

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.  

Výroční zpráva obce Plch o poskytování informací za rok 2018

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

23.01.2019

Svěšeno:

26.03.2019

 

Výroční zpráva obce Plch o poskytování informací za rok 2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

29.01.2020

Svěšeno:

 

Nahoru